Diploma d'Especialització
en Dinamització d'Espais Comercials Urbans

5a Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Planificació de l’activitat comercial en espais comercials urbans
  3 ECTS

  Es tractaran aspectes vinculats a la definició de polítiques públiques en matèria de dinamització de l’activitat comercial urbana:

  • Els orígens i l’evolució de la dinamització de l’activitat comercial urbana
  • La dinamització de l’activitat comercial urbana
  • Els pilars de la dinamització de l’activitat comercial urbana
  • El model de futur: polítiques públiques i planificació de la dinamització de l’activitat comercial urbana.
 • Les APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana)
  3 ECTS

  En aquest apartat es treballarà en l'anàlisi de les APEU, el nou model de gestió publicoprivat del comerç a Catalunya:

  • Que són i com funcionen les APEU.
  • Procés per a l'impuls i aprovació d'una APEU.
  • Sistemes de finançament de les APEU?
  • Com es gestiona una APEU?
  • Preguntes que ens hem de fer per a la implementació d'una APEU en el nostre municipi.
 • Anàlisi de l'activitat comercial urbana
  3 ECTS

  En aquest bloc s'estudiaran els diferents instruments i eines d'anàlisi i d'anàlisi dels espais comercials urbans.

  • Les fonts d'investigació en l'activitat comercial urbana.
  • Els censos comercials en l'anàlisi de l'activitat comercial.
  • Com construir indicadors de l'activitat comercial urbana.
  • Altres eines de geomàrqueting aplicades al comerç.
 • Urbanisme comercial i ordenació comercial
  3 ECTS

  Es treballaran les eines de millora de la imatge de l’espai comercial urbà i es tractaran aspectes com els models d’aparcament, la imatge dels carrers o el mobiliari urbà:

  • Què és l’espai comercial urbà i l’urbanisme comercial?
  • Per què és important gestionar l’espai comercial urbà?
  • Els elements d’anàlisi de l’espai comercial urbà: imatge de carrers, l’aparcament, la senyalització comercial...
  • Els instruments de regulació i les ordenances municipals
  • Les lleis supramunicipals vinculades al comerç
 • Associacionisme comercial
  3 ECTS

  Es tractaran les eines per conèixer l’estat de situació d’una associació de comerciants així com les línies per diagnosticar-ne la situació i accions de millora possibles:

  • La definició de l’associacionisme comercial
  • La importància de l’associacionisme comercial
  • El model de cicle de vida associatiu
  • Passos per a la creació o revisió d’un model associatiu
  • Procés de professionalització de l’associacionisme comercial
 • Retail màrqueting
  3 ECTS

  En aquest mòdul es treballaran les diferents eines per construir negocis comercials que siguin molt més atractius per al consumidor:

  • El concepte de retail marketing i els reptes del comerç avui en dia.
  • Com elaborar una diagnosi d’un negoci: Les 16 qüestions clau.
  • Com les eines digitals poden contribuir al desenvolupament dels punts de venda.
 • Mercats i motors de dinamització urbana
  3 ECTS

  Es tractarà l’estudi dels mercats i la seva projecció econòmica i comercial. S’analitzaran els diferents models de gestió i les actuacions més eficients per promoure aquest format comercial.

  • Els mercats setmanals en el context actual
  • Principals sectors comercials en els mercats setmanals
  • Passos per a la creació o revisió d’un mercat setmanal
  • Model futur i reptes dels mercats setmanals
  • Els mercats municipals: models i reptes.
 • Estratègies de dinamització comercial
  3 ECTS

  Es veuran les estratègies bàsiques per planificar i dissenyar campanyes de màrqueting i de dinamització d’espais comercials urbans:

  • Quines són les estratègies bàsiques del màrqueting
  • Eines per a una comunicació efectiva
  • Tipologies de campanyes comercials
  • El màrqueting digital en el disseny de campanyes de dinamització
 • Treball final de postgrau
  6 ECTS

  El principal objectiu del treball final de postgrau és elaborar un projecte que permeti millorar els coneixements d’un àmbit específic de la dinamització del comerç i l’activitat comercial urbana d’un municipi.

  De manera pràctica, amena i promovent el treball en equip, l’alumnat haurà de realitzar un treball final de postgrau en un dels dos camps següents:

  • Anàlisi i interpretació d’una temàtica comercial actual
  • Reconeixement de bones pràctiques internacionals

Titulació

Diploma d'Especialització en Dinamització d'Espais Comercials Urbans per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis